loading
blog-image

Проектот „KEREN ROMANE LAFI“ – „ЗБОРУВАЈТЕ РОМСКИ„ е финансиски подржан од Град Скопје

Една од суштинските димензии на инклузивните општества е толеранција и почитување на културната различност помеѓу народите. Потребата да се креираат позитивни приказни за едно инклузивно општество, еднакво за сите и за иднината е од круцијално значење и потреба.

Една таква замислена успешна приказна е „Keren Romane lafi„ (Зборувајте ромски), која претставува дигитализирана форма на учење и употреба на правописниот ромски јазик. Ваквата идеа преставува базична основа на јазичната култура и наука за секоја заедница, во конкретниот случај – ромската заедница.

Интенцијата на ова дигитално издание е да биде капитално дело и да послужи како основа за создавање на материјали наменети за уилишната практика во образовниот процес и да му даде можност на секој поединец, секој што ќе сака да го изучува или да го запознае ромскиот јазик да ја имаа таа прилика. Паралелно, овој продукт ќе послужи и во процесот кон стандардизација на ромскиот граматички јазик кој ќе трасира и ќе мотивира создавање на нови дела во оваа исто родна категорија.

Една од суштинските димензии на инклузивните општества е толеранција и почитување на културната различност помеѓу народите. Потребата да се креираат позитивни приказни за едно инклузивно општество, еднакво за сите и за иднината е од круцијално значење и потреба.

Интенцијата на ова дигитално издание е да биде капитално дело и да послужи како основа за создавање на материјали наменети за уилишната практика во образовниот процес и да му даде можност на секој поединец, секој што ќе сака да го изучува или да го запознае ромскиот јазик да ја имаа таа прилика.

Паралелно, овој продукт ќе послужи и во процесот кон стандардизација на ромскиот граматички јазик кој ќе трасира и ќе мотивира создавање на нови дела во оваа исто родна категорија.

Преку проектот ќе се продуцира дело кое ќе биде во дигитална форма и сходно на современиот начин на живот ќе биде достапно за сите наредни генерации.

Проследете неколку епизоди од серијалот. За да ги гледате сите епизоди од серијалот. Кликнете тука.
Категории